Közzétételi lista

1. Az intézmény nyitva tartásának rendje

2. Szervezeti és működési szabályzat

3. Házirend

4. Pedagógiai program

5. Intézményi munkaterv

5. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához.

6. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége és szakképzettsége.

7. Fenntartó által engedélyezett osztályok

8. Iskolai osztályok száma, illetve az egyes osztályokban a tanulók létszáma.

9. Az általános iskolai beiratkozás lebonyolításának ütemezése

  • Az Nkt. 50. § (7) bekezdése alapján az iskola első évfolyamára a tanköteles tanulókat 2024. április 18–19-én kell beíratni.

10. Az Országos kompetenciamérés – értékelés eredményei

11. Az idegen nyelvi mérés eredményei

12. NETFIT mérés eredményei