Közzétételi lista

 

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához.

2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége és szakképzettsége.

3. Az országos mérés – értékelés eredményei

4. Az intézményi lemorzsolódás, évismétlés mutatói

5. Volt tanítványok nyolcadik – kilencedik évfolyamon elért eredményei, évenként feltüntetve , középiskolai , szakiskolai  továbbtanulási mutatók.

6. Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége.

7. Hétvégi házi feladat szabályai, iskolai dolgozatok szabályai.

8. Az iskolai tanév helyi rendje.

9. Iskolai osztályok száma, illetve az egyes osztályokban a tanulók létszáma.