Szakmai

– Munkaközösségek:

munkaközösség: vezető:
Alsó-tagozat Hajósné Bornemissza Edit
Humán Madarasi Magdolna
Matematika-fizika Pozsonyiné Vad Ilona
Mérés-értékelés Ferenczi Mária
Napközi-otthon Nagy Anikó
Osztályfőnöki Pagonyiné Mikes Irén
Természettudományos Vad Lajos

 

Pedagógusok:

név: szak:
Árvainé Katona Judit tanító/ informatika műveltségterület

angol nyelvtanár / pedagógia tanár

Balogh Jennifer tanító/ magyar nyelv és irodalom műveltségterület
Bedőné Homoki Márta ált. isk. tanár/ matematika-kémia szakvizsga – fejlesztő pedagógus
Bori Lászlóné ált. isk. tanár / biológia-testnevelés
Deák Ildikó tanító / testnevelés és sport műveltség terület

szakvizsga: kommunikációs technikák, konfliktuskezelés, disputa

mentálhigiénés asszisztens

Dittrichné Szegő Hedvig tanító / könyvtár szakkollégium, ének – zene műveltségterület
Erdősné Sindel Olga tanító / angol nyelv, magyar nyelv és irodalom, ének-zene műveltségterület
Fábiánné Nagy Edit tanító/ tanár / testnevelés
Faragó Tatjána Vlagyimirovna ált. iskolai tanár /technika
Ferenczi Mária ált. iskolai tanár/ matematika-fizika

néptánc képzés

Finta Ferencné tanító / technika – népművelés szakkollégium
Fintáné Herczegh Otília ált. iskolai tanár / biológia-német nyelvtanár
Gombár-Forgács Mariann tanító / testnevelés szakkollégium

szakvizsga: nyelv – és beszédfejlesztő

Hajósné Bornemissza Edit tanító, technika-könyvtár szakkollégium, fejlesztő-differenciáló pedagógus, szakvizsga: tehetségfejlesztő pedagógus
Hollósiné Varga Ilona tanító
Kontosné Hajdú Hajnalka tanító / ének-zene műveltségterület

szakvizsga: kommunikációs technikák, konfliktuskezelés, disputa

Kórizs Istvánné Soós Zsuzsánna tanító / technika-népművelés szakkollégium
Kovácsné Szécsi Mária tanító / informatika műveltségterület

edző

Madarasi Magdolna tanító / ált. iskolai tanár / magyar

erkölcstan képzés

Madarász Katalin tanító / népművelés szakkollégium

háztartásökonómia-életvitel tanár

Molnár Magdolna tanító / rajz szakkollégium ált. / iskolai tanár / rajz és vizuális kultúra

erkölcstan képzés

Nagy Anikó ált. iskolai tanár / rajz és vizuális kultúra– pedagógia, nevelőtanár

szakvizsga: multimédiás tananyagfejlesztő

Németh Károlyné ált. iskolai tanár/földrajz-könyvtár, szakvizsga: közoktatás vezető, mesterpedagógus, tanfelügyeleti és pedagógusminősítési szakértő
Oroszné Lengyel Katalin tanító
Pagonyiné Mikes Irén ált. iskolai tanár / biológia-testnevelés, gyógytestnevelő tanár
Pozsonyiné Vad Ilona ált. iskolai tanár / matematika-fizika, szakvizsga: fejlesztőpedagógus
Ráczné Göbylös Ilona tanító / informatika műveltségterület

szakvizsga: tehetségfejlesztő pedagógus

Retterné Gyenes Erika tanító / népművelés szakkollégium, magyar nyelv és irodalom;  ember és társadalom műveltségterület

erkölcstan képzés

szakvizsga: tehetségfejlesztő pedagógus

Simonné Nánási Renáta tanító / német nyelv műveltségterület
Soós Lajosné tanító / rajz-pedagógia szakkollégium
Szabó Gáborné tanító / pedagógia-könyvtár szakkollégium, gyógypedagógus, logopédia szakos tanár

szakvizsga: nyelv – és beszédfejlesztő

Szabó Ildikó tanító / ének szakkollégium

szakvizsga: közoktatás vezető

Szabó Tünde tanító / játékkészítő-játékszervező szakkol-légium,  informatikus könyvtáros, okleveles informatikus könyvtáros

szakvizsga: multimédiás tananyagfejlesztő

Szentgallay Judit Sarolta oligofrén- tiflopedagógia szakos gyógypedagógiai tanár / nyelv- és beszédfejlesztő műveltségterület

védőnő

Szijártóné Kun Zsuzsanna ált. iskolai tanár /magyar-ének, földrajz, szakvizsga: minőségbiztosítási szakértő, mesterpedagógus, tanfelügyeleti és pedagógusminősítési szakértő
Tóthné Urbán Marianna óvónő, tanító

edző

Török Róbert Középiskolai mérnök-tanár

ált. iskolai tanár / etika – technika – társadalom és állampolgári ismeretek

Pedagógus szakvizsga, közoktatás vezető,
mesterpedagógus, tanfelügyeleti és pedagógusminősítési szakértő, auditor szakértő

Törökné Semegi Éva ált. iskolai tanár / matematika – orosz – számítástechnika
Vad Lajos ált. iskolai tanár / technika – fizika – földrajz

középiskolai tanár / földrajz

Vasas Adrienn tanító / testnevelés műveltségterület

edző