Szakmai

– Munkaközösségek:

munkaközösség: vezető:
Alsó-tagozat Szabó Tünde
Humán Madarasi Magdolna
Matematika-fizika Törökné Semegi Éva
Mérés-értékelés Vad Lajos Zoltán
Napközi Kórizs Istvánné Soós Zsuzsánna
Osztályfőnöki Pagonyiné Mikes Irén
Természettudományos Fintáné Herczegh Otília
Testnevelés Fábiánné Nagy Edit

 

Pedagógusok:

név: szak:
Árvainé Katona Judit tanító/ informatika műveltségterület
angol nyelvtanár / pedagógia tanár
Balogh Jennifer tanító/ magyar nyelv és irodalom műveltségterület
Bedőné Homoki Márta ált. isk. tanár/ matematika-kémia szakvizsga – fejlesztő pedagógus /ÓRAADÓ/
Csatári Éva tanító/angol nyelv műveltségterület
Deák Ildikó tanító / testnevelés és sport műveltségterület
szakvizsga: kommunikációs technikák, konfliktuskezelés, disputa
mentálhigiénés asszisztens
Dittrichné Szegő Hedvig tanító / könyvtár szakkollégium, ének – zene műveltségterület  /ÓRAADÓ/
Erdősné Sindel Olga tanító / angol nyelv, magyar nyelv és irodalom, ének-zene műveltségterület
Fábiánné Nagy Edit tanító/ tanár / testnevelés
Faragó Tatyjana Vlagyimirovna ált. iskolai tanár /technika
Fintáné Herczegh Otília ált. iskolai tanár / biológia-német nyelvtanár
Gombár-Forgács Mariann tanító / testnevelés szakkollégium
szakvizsga: nyelv – és beszédfejlesztő
Hajósné Bornemisza Edit tanító, technika-könyvtár szakkollégium, fejlesztő-differenciáló pedagógus, szakvizsga: tehetségfejlesztő pedagógus
Hollósiné Varga Ilona tanítószakvizsga: közoktatás vezető
Juhász Norbert anglisztika BA
Keresztes Mihály ált. iskolai tanár / történelem és állampolgári ismeretek – testnevelés
edző
Kontosné Hajdú Hajnalka tanító / ének-zene műveltségterület
szakvizsga: kommunikációs technikák, konfliktuskezelés, disputa
Koós Gréta okleveles középiskolai biológia és magyar tanár
Kórizs Istvánné Soós Zsuzsánna tanító / technika-népművelés szakkollégium
Kovácsné Szécsi Mária tanító / informatika műveltségterület 
edző
Madarasi Magdolna tanító / ált. iskolai tanár / magyar   
erkölcstan képzés
Oroszné Lengyel Katalin tanító
Pagonyiné Mikes Irén ált. iskolai tanár / biológia-testnevelés, gyógytestnevelő tanár
Pozsonyiné Vad Ilona ált. iskolai tanár / matematika-fizika, szakvizsga: fejlesztőpedagógus  /ÓRAADÓ/
Ráczné Göbylös Ilona tanító / informatika műveltségterület   
szakvizsga: tehetségfejlesztő pedagógus
Szabó Andrásné tanító/orosz nyelv műveltségterület
Szabó Tünde tanító / játékkészítő-játékszervező szakkollégium,  informatikus könyvtáros, okleveles informatikus könyvtáros   
szakvizsga: multimédiás tananyagfejlesztő
Szemes-Nagy Noémi gyógypedagógus /értelmileg akadályozottak és tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirány/
logopédus
Szilágyi Erika tanító /magyar nyelv és irodalom műveltségterület/
Tembel Laura középiskolai tanár /magyar nyelv és irodalom, történelem és állampolgársági ismeretek/
Török Róbert Középiskolai mérnök-tanár
ált. iskolai tanár / etika – technika – társadalom és állampolgári ismeretek
Pedagógus szakvizsga,
közoktatás vezető,
mesterpedagógus,
tanfelügyeleti és pedagógusminősítési szakértő,
auditor szakértő
Törökné Semegi Éva ált. iskolai tanár / matematika – orosz – számítástechnika
Urbán Marianna óvónő, tanító
edző
Vad Lajos Zoltán ált. iskolai tanár / technika – fizika – földrajz
középiskolai tanár / földrajz
Vasas Adrienn tanító / testnevelés műveltségterület 
edző
Vasasné Fehérvári Anikó tanító, természetismeret műveltség terület
Vassné Csízi Andrea főiskolai hallgató
Vincze Mihály középiskolai tanár / testnevelés és sport/
inkluzív nevelés tanára