Szakmai

– Munkaközösségek:

munkaközösség: vezető:
Alsó-tagozat Hajósné Bornemisza Edit
Humán Madarasi Magdolna
Matematika-fizika Törökné Semegi Éva
Mérés-értékelés Ferenczi Mária
Napközi-otthon Nagy Anikó
Osztályfőnöki Pagonyiné Mikes Irén
Természettudományos Vad Lajos

 

Pedagógusok:

név: szak:
Árvainé Katona Judit tanító/ informatika műveltségterület
angol nyelvtanár / pedagógia tanár
Balogh Jennifer tanító/ magyar nyelv és irodalom műveltségterület
Bartos-Czinege Nóra gyógypedagógus, értelmileg akadályozottak pedagógiája szakirány 
felsőfokú gyógypedagógiai asszisztens
Bedőné Homoki Márta ált. isk. tanár/ matematika-kémia szakvizsga – fejlesztő pedagógus
Deák Ildikó tanító / testnevelés és sport műveltségterület
szakvizsga: kommunikációs technikák, konfliktuskezelés, disputa
mentálhigiénés asszisztens
Dittrichné Szegő Hedvig tanító / könyvtár szakkollégium, ének – zene műveltségterület
Erdősné Sindel Olga tanító / angol nyelv, magyar nyelv és irodalom, ének-zene műveltségterület
Fábiánné Nagy Edit tanító/ tanár / testnevelés
Faragó Tatjana Vlagyimirovna ált. iskolai tanár /technika
Ferenczi Mária ált. iskolai tanár/ matematika-fizika
néptánc képzés
Fintáné Herczegh Otília ált. iskolai tanár / biológia-német nyelvtanár
Gombár-Forgács Mariann tanító / testnevelés szakkollégium
szakvizsga: nyelv – és beszédfejlesztő
Hajósné Bornemisza Edit tanító, technika-könyvtár szakkollégium, fejlesztő-differenciáló pedagógus, szakvizsga: tehetségfejlesztő pedagógus
Hollósiné Varga Ilona tanítószakvizsga: közoktatás vezető
Juhász Norbert anglisztika BA
Keresztes Mihály ált. iskolai tanár / történelem és állampolgári ismeretek – testnevelés
edző
Kontosné Hajdú Hajnalka tanító / ének-zene műveltségterület
szakvizsga: kommunikációs technikák, konfliktuskezelés, disputa
Kórizs Istvánné Soós Zsuzsánna tanító / technika-népművelés szakkollégium
Kovácsné Szécsi Mária tanító / informatika műveltségterület 
edző
Madarasi Magdolna tanító / ált. iskolai tanár / magyar   
erkölcstan képzés
Madarász Katalin tanító / népművelés szakkollégium   
háztartásökonómia-életvitel tanár
Molnár Magdolna tanító / rajz szakkollégium
ált. / iskolai tanár / rajz és vizuális kultúra
erkölcstan képzés
Nagy Anikó ált. iskolai tanár / rajz és vizuális kultúra– pedagógia, nevelőtanár     
szakvizsga: multimédiás tananyagfejlesztő
Németh Károlyné ált. iskolai tanár/földrajz-könyvtár, szakvizsga: közoktatás vezető,
mesterpedagógus,
tanfelügyeleti és pedagógusminősítési szakértő
Oroszné Lengyel Katalin tanító
Pagonyiné Mikes Irén ált. iskolai tanár / biológia-testnevelés, gyógytestnevelő tanár
Pozsonyiné Vad Ilona ált. iskolai tanár / matematika-fizika, szakvizsga: fejlesztőpedagógus
Ráczné Göbylös Ilona tanító / informatika műveltségterület   
szakvizsga: tehetségfejlesztő pedagógus
Retterné Gyenes Erika tanító / népművelés szakkollégium, magyar nyelv és irodalom;  ember és társadalom műveltségterület
erkölcstan képzés szakvizsga: tehetségfejlesztő pedagógus
Simonné Nánási Renáta tanító / német nyelv műveltségterület
Szabó Gáborné tanító / pedagógia-könyvtár szakkollégium, gyógypedagógus, logopédia szakos tanár
szakvizsga: nyelv – és beszédfejlesztő
Szabó Ildikó tanító / ének szakkollégium
szakvizsga: közoktatás vezető
Szabó Tünde tanító / játékkészítő-játékszervező szakkollégium,  informatikus könyvtáros, okleveles informatikus könyvtáros   
szakvizsga: multimédiás tananyagfejlesztő
Szijártóné Kun Zsuzsanna ált. iskolai tanár /magyar-ének, földrajz, szakvizsga: minőségbiztosítási szakértő, mesterpedagógus, tanfelügyeleti és pedagógusminősítési szakértő
Urbán Marianna óvónő, tanító
edző
Török Róbert Középiskolai mérnök-tanár
ált. iskolai tanár / etika – technika – társadalom és állampolgári ismeretek
Pedagógus szakvizsga,
közoktatás vezető,
mesterpedagógus,
tanfelügyeleti és pedagógusminősítési szakértő,
auditor szakértő
Törökné Semegi Éva ált. iskolai tanár / matematika – orosz – számítástechnika
Vad Lajos ált. iskolai tanár / technika – fizika – földrajz
középiskolai tanár / földrajz
Vasas Adrienn tanító / testnevelés műveltségterület 
edző
Vasasné Fehérvári Anikó tanító