Diákparlamenti ülés

2019.11.13-án tartotta az Országos Diáktanács Jász-Nagykun-Szolnok megyei Diákparlamentje az éves tisztújító gyűlését, Szolnokon, a Megyeháza dísztermében. Mind középiskolás, mind pedig általános iskolás diákok részt vettek a gyűlésen.

Volt, aki Szolnok város, és volt, aki a vidéki iskolák diákjai nevében volt jelen.
Iskolánkat Árvai Zsófia Anna, 5.b osztályos tanuló képviselte. A nap programjaként a képviselők meghallgatták a leköszönő elnök szavait, majd a jelenlévő képviselők felszólalásai következtek. Ahogyan a megjelent diákok, úgy a felvetett javaslatok is színes képet mutattak. A leggyakrabban felmerülő problémaként a nyelvtanulást – annak kis csoportban lévő tanítását – vetették fel, de volt szó a szabad tankönyvválasztásról, az informatikai eszközök modernizációjáról, az iskolai menza minőségének javításáról, az iskolába való bejutás nehézségeiről (iskolai helyközi buszjáratok szervezéséről). Felvetették a tananyagcsökkentés problémáját, sőt javasolták olyan tanórák bevezetését is, amelyek számukra hasznosabb, gyakorlatiasabb ismereteket nyújtanának. Ilyen lenne például az önismeret óra, ahol a diákok szakemberek segítségével ismernék meg önmaguk erősségeit és gyengeségeit. Hangsúlyozták a tananyagok és az egyes vizsgák (érettségi, valamint a kompetenciamérés) szinkronba hozását és természetesen a középiskolák részéről kollégiumi problémák is előfordultak

A felszólalások után a megjelentek 13 jelöltből választottak 12 pozícióra megyei képviselőt, majd a második választáson a megválasztott képviselők döntöttek 1 küldöttről, aki megyénket képviseli majd az Országos Diákparlamentben. A gyűlésről jegyzőkönyv készült, amelyet a felnőtt vezetők továbbítanak az illetékeseknek.

Árvainé Katona Judit
DÖK támogató tanár