Tábori hírek

Iskolánkban egy újabb sikeres pályázat megvalósításának részesei lehettek diákjaink 2018. és 2019. júniusában: négy napközis és egy bentlakásos tábort szerveztek pedagógusaink. Ezek fő célja a közösségi- és tanulási élményeken alapuló tematikus programok kivitelezése volt.

Az idegen nyelvi táborban angol és német nyelvű játékos foglalkozások, kreatív tevékenységek és kirándulások váltották egymást. A szórakoztató szituációk, alkotások sokféle lehetőséget biztosítottak tanulóink számára a tanítási órákon elsajátított tudásuk bővítéséhez.

Táborvezetők: Árvainé Katona Judit, Erdősné Sindel Olga, Fintáné Herczegh Otília

A környezetvédelmi táborosok foglalkozásainak, játékainak és kirándulásainak középpontjába idén a fák élete, és kiemelten a védelme került. A kisiskolások is megtapasztalhatták az ember szerepének fontosságát a természet megóvásában. Táborvezetők: Gombár-Forgács Mariann, Hajósné Bornemissza Edit, Vasas Adrienn

A művészeti nevelés tábor résztvevőinek tevékenységei, alkotásai ebben az évben a gyümölcsök és a zöldségek köré szerveződtek. Náluk sem maradt el a kirándulás, majd  programjaikat egy kiállítással zárták.

Táborvezetők: Deák Ildikó, Nagy Anikó

A digitális világ táborban a világháló széleskörű, de biztonságos feltérképezése, használata mellett sokféle játékos elem részesei voltak a gyerekek. Kirándulásaik fantasztikus élményekkel gazdagították a diákok kommunikációs ismereteit is. Táborvezetők: Molnár Magdolna, Szabó Tünde

A  bentlakásos nomád kalandtábornak  Komló-Sikonda adott otthont. A komplex program a környék turisztikai, természeti és kulturális adottságaira épülve segítette tanulóinkat emlékezetes közösségi élményekhez.

Táborvezetők: Pozsonyiné Vad Ilona, Törökné Semegi Éva