Tanáraink

Név: Végzettség – szakképzettség: Tanított tantárgy:
Árvainé Katona Judit tanító / informatika műv. ter. / angol nyelvtanár / középiskolai nyelvtanár / angol-pedagódia angol-informatikaOsztályfőnök 6.c
Bedőné Homoki Márta ált. isk. tanár/ matematika-kémia szakvizsga – fejlesztő pedagógus matematika-kémia
Bori Lászlóné ált. isk. tanár / biológia-testnevelés testnevelés, biológia
Csomné Bozóki Edit tanító / differenciáló tanító szakvizsga – ped. értékelési szakértő 4. osztály napközis csoport, fejlesztő
Deák Ildikó tanító / testnevelés és sport műveltség terület 3.b osztály
Dittrichné Szegő Hedvig tanító / könyvtár szakkollégium ének – zene műveltségterület tánc és dráma, ének, könyvtáros
Erdősné Sindel Olga tanító / angol műveltségi terület angol
Faragó Tatjana Vlagyimírovna ált. iskolai tanár /technika napközis csoport vezető
Ferenczi Mária ált. iskolai tanár/ matematika-fizika matematika-fizika
Finta Ferencné tanító / technika -népművelés szakkollégium 1.b osztály
Fintáné Herczegh Otília ált. iskolai tanár / biológia-német német
Fülekiné Kántor Judit ált.iskolai tanár/történelem-orosz, német nyelvtanár német /óraadó
Gombár-Forgács Marianna tanító, szakvizsga – nyelv – és beszédfejlesztő 4.a osztály, fejlesztő
Hajósné Bornemisza Edit tanító / technika-könyvtár szakkollégium 2.b osztály
Hajdú Éva ált. és középisk. tanár magyar –történelem magyar, történelem
Hollósiné Varga Ilona tanító  1.c osztály
Királyné Madarász Katalin tanító 4.a osztály
Kiss Ágnes középiskolai tanár/magyar-angol angol
Kontosné Hajdú Hajnalka tanító / ének-zene műveltségterület napközis csoport vezető
Kovácsné Szécsi Mária tanító / informatika műveltségterület 4.b osztály
Madarasi Magdolna tanító, ált. iskolai tanár / magyar magyar, erkölcstan
Molnár Magdolna tanító / rajz szakkollégium ált. iskolai tanár / rajz rajz, erkölcstan
Nagy Anikó nevelőtanár-gyermek és ifj.védelem ált. iskolai tanár / rajz napközi, rajz
Németh Károlyné ált. iskolai tanár/földrajz-könyvtár, szakvizsga-közoktatás vezető, mesterpedagógus, tanfelügyeleti és pedagógusminősítési szakértő földrajz, igazgató
Oroszné Lengyel Katalin tanító 4. c osztály
Pagonyiné Mikes Irén ált. iskolai tanár / biológia-testnevelés, gyógytestnevelő tanár természetismeret, testnevelés, biológia, gyógytestnevelés
Pozsonyiné Vad Ilona ált. iskolai tanár / matematika-fizika, szakvizsga-fejlesztőpedagógus matematika,fizika
Retterné Gyenes Erika tanító / népművelés szakkoll., magyar nyelv és irodalom és ember és társadalom műv. területi képzés magyar, történelem, erkölcstan
Simonné Nánási Renáta tanító / német nyelv műveltség területi képzés 1.a osztály
Soós Lajosné tanító / pedagógia szakkollégium 2.a osztály
Szabó Gáborné tanító / pedagógia-könyvtár szakkollégium, gyógypedagógus, logopédia szakos tanár, szakvizsga – nyelv – és beszédfejlesztő logopédus, gyógypedagógus/óraadó
Szabó Ildikó tanító / ének szakkollégium, szakvizsga-közoktatás vezető  környezetismeret, ig.hely.
Szabó Tünde tanító / játékkészítő-játékszervező, könyvtáros tanár, informatikus könyvtáros napközis csoport vezető
Szentgallay Judit Sarolta gyógypedagógiai tanár / oligofén- és tiflopedagógia, nyelv- és beszédfejlesztés műv. ter. képzés fejlesztő foglalkozás, rehab. órák
Szíjártóné Kun Zsuzsa ált. iskolai tanár /magyar-ének, földrajz, szakvizsga-minőségbiztosítási szakértő, mesterpedagógus, tanfelügyeleti és pedagógusminősítési szakértő magyar, ének
Török Róbert ált. iskolai tanár / technika, tört. társ. és állampolgári ism. szakos tanár, szakvizsgázott pedagógus, mesterpedagógus, tanfelügyeleti és pedagógusminősítési szakértő történelem, ig.hely.
Törökné Semegi Éva ált. iskolai tanár / matematika-orosz – számítástechnika matematika, informatika
Urbán Marianna óvónő, tanító 3.a osztály
Vad Lajos ált. iskolai tanár / technika – fizika – földrajz technika, fizika, földrajz
Vasas Adrienn tanító testnevelés