Műhelymunka a Petőfiben

Értékelés: Az EFOP-3.1.7-16-2016-00001 „Esélyteremtés a köznevelésben” c. kiemelt európai uniós projektet értékelték a résztvevő iskolák.

2018 évben kapcsolódott be iskolánk az EFOP-3.1.7-16-2016-00001 „Esélyteremtés a köznevelésben” c. kiemelt európai uniós projektbe. Intézményünk mellett a műhelymunkában  az  Öcsödi József Attila Általános Iskola, a Kunmadarasi Általános Iskola, és a  Tiszapüspöki Általános Iskola vett részt, akik szintén a projekt partnerei. A projekt fő célja az iskolába tanuló diákok esélyegyenlőségének megteremtése, a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók tanulmányi eredményének a javítása. Ez egybeesik iskolánk Pedagógiai Programjában leírtakkal, hiszen intézményünk célja a tanulók személyiségfejlesztése mellett, a tanulók tudásának magasszínvonalú megteremtése, a sikeres továbbtanulás megalapozása. A projekt mostani programjának vezérgondolata az óvoda-iskola átmenet kérdésköre volt. Az előadók Hajósné Bornemisza Edit és Török Róbert megismertette a résztvevőket azzal, hogy az intézmény milyen módszerrel könnyíti meg a tanulóknak az óvoda- iskola átmenetet, a beiskolázás folyamatát. Rávilágítottak arra, hogy a Túrkevei Petőfi Sándor Általános Iskola pedagógusai és tanulói miként vesznek részt ebben a munkában. Bemutatásra kerül az a gyakorlat, amely során az óvónők visszajelzést kapnak a volt óvodásaik iskolai beilleszkedéséről, munkájáról.  Az intézmény által kidolgozott, az átmenetet segítő komplex program nagy örömünkre bekerült az Oktatási Hivatal „jógyakorlat” nyilvántartásába. Ezt követően tapasztalatcserére került sor a résztvevő iskolák közreműködésével, ahol az iskolák képviselő megosztották tapasztalataikat a többi pedagógus kollégával. A rendezvényt megtisztelte jelenlétével az Oktatási Hivatal két munkatársa is.  

Petőfi Iskola vezetősége